.::. اداره امور تحصیلات تکمیلی .::.

دانشکده علوم پایه

معرفی

تاریخ: 1395/04/06 - 10:48


ریاست دانشکده: دکتر علیرضا کاظمی زاده

شماره تماس 33461221داخلی 2367  ایمیلalirezakazemizadeh@yahoo.com

معاون دانشکده : دکتر محسن كلانتري

شماره تماس 33420030 داخلی 2393 ایمیل mkalantari54@gmail.com

مدیر آموزش : مرتضی فرجی

شماره تماس 33461221 داخلی 2209 ایمیل faraji.morteza@yahoo.com

رئیس پژوهش تحصیلات تکمیلی : بهروز فتحی

شماره تماس داخلی 2246 ایمیل Fathibehrooz.z@gmail.com

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی:

 

رشته های تحصیلات تکمیلی

دکتری

            زیست شناسی- میکروبیولوژی

           علوم جانوری- فیزیولوژی جانوری

           شیمی- شیمی آلی

 

کارشناسی ارشد

           شیمی آلی

          شیمی تجزيه

          شيمي فيزيك

          نانوشيمي

          شیمی داروئی

          ميکروبيولوژي

          ژنتیک

          زيست فناوري (بیوتکنولوژی) ميكروبي

          علوم جانوری- فیزیولوژی جانوری

          فیزیک اتمی و  مولکولی

          نانوفيزيك

          آموزش رياضي