.::. اداره امور تحصیلات تکمیلی .::.

دانشکده برق و کامپیوتر

معرفی

تاریخ: 1395/04/06 - 12:24


ریاست دانشکده: مهندس میرموسی انیران

شماره تماس 33460463 داخلی 2400 ایمیل  Aniran2535@yahoo.com

معاون دانشکده : دکتر فرهاد قره باغی

شماره تماس 33465080 داخلی 2401 ایمیل fg_1075@yahoo.com

مدیر آموزش : مهندس حسن احمدی

شماره تماس33470280 داخلی 2407 ایمیل h_ahmadi55@yahoo.com

کارشناس پژوهش تحصیلات تکمیلی: خانم رحیم پور

شماره تماس33465008 داخلی 2413 ایمیل sarrahimpour@yahoo.com

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی : خانم رجائی

شماره تماس

رشته های تحصیلات تکمیلی زیر مجموعه برق

دکتری

                   مهندسی برق- قدرت

کارشناسی ارشد

                  مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک

                 مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

                 مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

                 مهندسی برق- افزارهای میکرو و نانو الکترونیک

                 مهندسی برق- كنترل

                 مهندسی برق- سیستم‌های قدرت

                 مهندسی برق- سامانه های برقی حمل و نقل

                 مهندسی برق- سیستم‌های الکترونیک دیجیتال

                 مهندسی برق- شبکه‌های مخابراتی

                 مهندسی برق- مخابرات نوری

                 مهندسی برق- مخابرات ایمن و رمزنگاری

                 مهندسی برق- مخابرات سیستم

                 مهندسی برق- مخابرات میدان و موج

مدیر گروه :  دکتر مهدی بیگدلی تلفن داخلي   2409 ایمیل bigdeli_iauzb@yahoo.com

 

رشته های تحصیلات تکمیلی زیر مجموعه کامپیوتر

                 مهندسي کامپيوتر- نرم افزار

                مهندسي فناوري اطلاعات-شبكه‌هاي كامپيوتري

مدیر گروه دکتر برومند داخلی 2413