.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

معرفی رئیس

رئیس دانشکده فنی و مهندسی و علوم

تاریخ: 1392/09/16 - 15:17


 

حوزه ریاست دانشکده

 

رئيس دانشكده: دکتر میر موسی انیران                                                                                        

 

عضو هیات علمی گروه مهندسی معماری و شهرسازی

تلفن دانشگاه :      5 - 33421001 - 024

تلفكس دانشکده فنی مهندسی :   33460463-024                                                                                                               

 

صفحه شخصی مهندس میر موسی انیران در وبسایت دانشگاه :        http://www.iauz.ac.ir/faculties/9046

 

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]