.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

دکتر معصومه شاکری

معاونت علوم پزشکی استان

تاریخ: 1399/11/01 - 15:45


 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: دکترمعصومه شاکری     

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

cv

آدرس:زنجان،خیابان معلم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

تلفن: 33465007-024

پست الکترونيکي:shakerimasoomeh@gmail.com