.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

کسب مقام اول و دوم مسابقات بین المللی روبوکاپ ایران

جناب آقای مجتبی حسینی از دانشجویان کامپیوتر دانشکده برق مقام اول و دوم مسابفات بین المللی روبوکاپ ایران را که در سال جاری برگزار گردید را بدست آورد.

تاریخ: 1393/02/09 - 16:19


این مسابقات در فروردین ماه سال جاری در بخشهای مختلف از جمله مسابقات روباتهای فوتبالیست برگزار گردید. مسابقات روباتهای فوتبالیست شامل لیگهای مختلفی بود که تیم آقای حسینی در یک لیگ مقام نخست و درلیگ دیگر مقام دوم را بدست آورد.