.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

مدیر گروه کارشناسی کامپیوتر

مدیر گروه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کامپیوتر

تاریخ: 1392/11/06 - 09:46


 

جناب آقای دکتر مجتبی اعجمی 

داخلی : 2413

تلفن تماس : 33465008

ایمیل : mojtaba.aajami@gmail.com