.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

بازدید دانشجوایان برق از کارخانه خالص سازان روی

بازدید دانشجویان رشته برق

تاریخ: 1392/11/06 - 15:44


در راستای ارتباط دانشجویان با صنعت  دانشجویان دانشکده برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات بازدیدی را از کارخانه خالص سازان روی زنجان بعمل آوردند. در این بازدید دانشجویان از بخشهای مختلف این کارخانه بازدید کرده و از نحوه کار کارخانه آشنا شدند.