.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

فرمهای مصاحبه علمی

فرمهای مصاحبه علمی

تاریخ: 1392/09/26 - 12:42


 

فرم 2-1-1 مربوط به امتيازات توانايي علمي داوطلب

 

شاخص

حداكثر امتياز

مستندات همراه

امتياز

1

چاپ مقاله در مجلات مرتبط با رشته تخصصی در مجلات علمی، پژوهشی،علمی ترویجی،و سایر مجلات معتبر                      

10

مقالات مربوطه

 

2

ارائه و یا چاپ مقالات در کنگره های داخلی و خارجی           

5

مقالات مربوطه

 

 

3

تألیف و ترجمه کتاب                                                  

15

مقالات مربوطه

 

 

4

افتخارات علمی مانند دانشجوی نمونه کشوری ،جشنواره های ملی، رتبه های اول تا سوم آزمون های ورودی و فارغ التحصیلی با رتبه اول دوره های کارشناسی ارشد و یا دکتری                   

15

مستندات معتبر

 

5

سخنرانی در کنگره های بین المللی خارجی و داخلی

5

مستندات معتبر

 

 

6

مجری و یا همکاری در پروژه های پژوهشی                          

10

گواهی

 

 

7

توانایی استفاده از منابع الکترونیک و بانک های اطلاعاتی           

5

مستندات معتبر

 

 

8

کیفیت دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد و دکتری              

 

5

_______

 

9

عضویت در هیأت تحریریه مجله معتبر علمي

5

مستندات معتبر

 

 

10

سوابق تدریس، توانایی تدریس، تهیه طرح درس                        

15

گواهی نامه معتبر

 

 

11

معدل نمرات کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکتری و نمره پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري

5

مستندات معتبر

 

 

12

عضویت در بنیاد نخبگان و دفاتر استعدادهای درخشان

10

مستندات معتبر

 

 

13

اخذ جایزه از جشنواره ها یا المپیاد معتبر علمی

15

مستندات معتبر

 

 

14

تسلط به زبان رایج در مجامع علمی (عربی،انگلیسی،فرانسوي- آلماني)                                      

10

گواهی نامه معتبر

 

15

شرکت در کارگاههای تخصصی معتبر(مربوط به رشته های غیر پزشکی)

10

مستندات معتبر

 

 

16

شرکت و عضویت درEDCمراکز آموزشی( مربوط به رشته های علوم پزشکی

 

10

گواهی نامه معتبر

 

17

ارزیابی از مصاحبه( تدریس آزمایشی)،توصيه نامه هاي علمي

15

 

 

 

               جمع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لازم به ذكر است كليه اعضاي كارگروه علمي پس از بررسي توانايي متقاضي در جلسه امتياز مكتسبه را به صورت مجزا در فرم شماره 2-2 درج و در پاكت در بسته تحويل نماينده هيأت اجرايي نمايند.                                                

نام:                نام خانوادگي:                                                                                                          

امضاء مسئول كارگروه بررسي توانايي علمي