.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

ادرس و شماره تلفن واحد ها

ادرس و شماره تماس واحد ها و مراکز

تاریخ: 1392/09/25 - 12:46


 

تماس با واحدها ومراکز دانشگاههای آزاد استان

1- تماس با واحدها و مراكز

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان : زنجان- خيابان معلم- دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان- دفتر جذب و استخدام هيأت علمي  - فاز 1 -  طبقه اول دفتر جذب هیئت علمی (4221192-0241)

------------------------- 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر : ابهر- کليومتر چهار جاده ترانزيت ابهر خرمدره- تلفن تماس : 5232562-0242

------------------------- 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خدابنده : خدابنده- ميدان هجرت- تلفن تماس : 4225770-0242

------------------------- 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد هيدج  : هيدج – بلوار امام خميني – دانشگاه آزاد اسلامي واحد هيدج-  تلفن تماس : 5754376 -0242

-----------------------

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز طارم:شهرستان آب بر-روبروی اموزش و پرورش- نهضت سواد اموزی قدیم-دانشگاه آزاد اسلامی مرکز طارم تلفن:024222824449 

  ----------------------------

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماهنشان: ماهنشان –میدان امام خمینی-خیابان شیخ باقر محمدی-دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماهنشان تلفن:02423224146

-----------------------------

 معاونت سماء زنجان :زنجان- میدان هنرستان-خ فاتح –خیابان متقی شرقی-صندوق پستی:1119-45195 اموزشکده فنی و حرفه ای سماء –

تلفن:0241-7271300

-----------------------------

معاونت سماء ابهر:ابهر- میدان مصلی-20 متری شهید فهمیده-مجتمع سماء تلفن:02425231723

02425272913