.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

معرفی

شکل گیری دبیر خانه جذب استان

تاریخ: 1392/09/25 - 22:34


 

با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامي و ضرورت حفظ شأن و قداست والاي محيطهاي آموزش عالي كشور و نظر به نقش محوري و سازنده اعضاي هيأت علمي ولزوم بهره وري از استادان فرهيخته، كارامد و مومن به آرمانهاي انقلاب اسلامي و براي ايجاد وحدت رويه در بررسي صلاحيت هاي داوطلبان عضويت در هيأت علمي ، هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور تشكيل شده است ودر این راستابه منظور انتخاب اعضای هیأت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیأت علمی بر اساس مصوبه جلسات 608و623 مورخ 19/4/88و10/2/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بیست و چهارمین جلسه مورخ4/9/87 هیأت اجرایی جذب در مرکز استان ،دبیر خانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان از تاریخ 1/12/87 تشکیل شده است.

 

 

دکتر علیرضا فیروزفر: ریاست هیأت اجرایی جذب استان زنجان

 

 

دکتر مهدی رهنما: دبیر هیأت اجرایی جذب استان زنجان