.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

مدیر گروه ارشد کامپیوتر

مدیر گروه ارشد کامپیوتر

تاریخ: 1392/09/23 - 13:17


مدیر گروه ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات           

دکتر مجتبی اعجمی

داخلی 2413

mojtaba.aajami@gmail.com