.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

معرفی رشته کاردانی کامپیوتر

معرفی رشته کاردانی کامپیوتر

تاریخ: 1392/09/23 - 10:48


در دنياي امروز که کامپيوتر به زندگي روزمره وابسته شده، ايجاد و توسعه مجموعه هاي سخت افزاري و نرم افزاري کامپيوتري نيازمند تخصصهاي گوناگون در سطوح مختلف است و استفاده نامناسب از کارشناسان مي تواند بهره وري را پايين آورد. از اين رهگذر، رشته اي به عنوان کارداني کامپيوتر در چهارچوب اهدافي معين و از پيش تعيين شده تأسيس شده است و کاردانهاي کامپيوتر قادرند در چارچوبي که براي اهداف آن تعليم ديده اند مؤثر واقع شوند. هدف از ايجاد کارداني کامپيوتر، آموزش افراد براي برنامه ريزي کامپيوتري است که قبلاً آماده و نصب شده اند. کاردان برنامه ريزي زير نظر تحليل گر، طراح و برنامه ساز انجام وظيفه مي کند.

يک کاردان برنامه ريزي داراي تجربه زياد، حتي خود مي تواند يک نرم افزار ساده را طراحي کند و برنامه هاي مربوطه را بنويسد. کار با نرم افزارهايي که قبلاً نصب و طراحي شده اند شامل ورود اطلاعات، اجراي نرم افزار، توليد خروجي ها و گزارشهاي پيش بيني شده از عهده کاردان بر مي آيد.

رشته کامپيوتر در مقطع کارداني فقط داراي گرايش نرم افزار مي باشد.

در نرم افزار کامپيوتر، دانشجويان با چگونگي برنامه نويسي و استفاده از کامپيوتر آشنا شده و خيلي به جزئيات ساخت کامپيوتر و نحوه ارتباطات داخلي کامپيوتر کاري ندارند.

اين رشته در مفاهيم تئوريکي، آموزش داده مي شود و دانشجويان، آن را در عمل پياده مي کنند.

دانشجويان اين رشته بايد از توانايي استنباط مفاهيم، تحليل گري و ارتباط بين مفاهيم و تا حدودي قدرت رياضي برخوردار باشند و بتوانند بين داده ها تحليل و ارتباط برقرار کنند.

در حال حاضر بسياري از مسائل تشخيص، مهندسي، باليني و ... از طريق کامپيوتر صورت مي گيرد. چون کامپيوتر داراي دقت کافي مي باشد و همين امر بازار خوبي را براي فارغ التحصيلان اين رشته به وجود آورده است.

مشاغل وابسته به رشته کامپيوتر  

دانش آموختگان دوره کارداني کامپيوتر گرايش نرم افزار به عنوان تکنسين به فعاليت مشغول مي شوند و از آنجايي که بيش از 70 درصد از فارغ التحصيلان، جذب بازار کار مي شوند، مي توان اين دوره را از دوره هاي مورد نياز جامعه دانست.

-         بررسي و شناخت نرم افزارهاي جديد و به کارگيري آنها

-         بررسي کمبودها و نيازهاي نرم افزاري و بخشهاي صنعت و خدمات و تدوين نيازهاي آنها، امکان سنجي وتعيين ابزار و نيروي انساني لازم براي رفع کمبودها

-         تجزيه و تحليل سيستمهاي کوچک و متوسط نرم افزاري و ارائه راه حل مناسب براي اجراي آنها

-         طراحي مجموعه هاي کوچک و متوسط نرم افزاري و توليد طرحهاي اجرايي براي آنها

-         اجراي طرحهاي کامپيوتري، نصب، آزمايش و آموزش آنها

-         پشتيباني و نگهداري سيستمهاي نرم افزاري شامل شناسايي خطاها، رفع خطاها و افزودن امکانات جديد به سيستمها

- عيب يابي کامپيوترها و سيستمهاي کامپيوتري و رفع عيبها

و....

 مشاغل و محيطهاي شغلهاي زير، عرصه فعاليتهاي دانش آموختگان اين رشته است:

 - برنامه نويسي، نصب و راه اندازي شبکه هاي کامپيوتري

 - بانکهاي اطلاعاتي سيستم رزرواسيون هواپيمايي، حسابداري ها و مجموعه اي ديگر از مشاغل که با ذخيره سازي مجموعه هاي اطلاعاتي سروکار دارد.

- راه اندازي شرکت هاي توليد کننده نرم افزار

مشاغلي که پيرامون اينترنت و امور مربوطه وجود دارد

طراحي گرافيکي و انيميشن

- تدريس در برخي از آموزشکده ها و مدارس

- فعاليت در مراکز صنعتي توليدي، موسسات خدماتي و...