.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

فایل های مربوط به پایان نامه دانشجویان ارشد

فایل های مربوط به دفاع پایان نامه

تاریخ: 1400/06/11 - 08:11


سامانه جدید مدیریت امور پژوهشی (پژوهشیار)

https://ris.iau.ac.ir/

 "شیوه نامه و راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد"

فرم گزارش دوره ای پایان نامه

شرح روی جلد و پشت جلد پایان نامه

فرم کد اخلاق

فرم الف

فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه

فرم تعهد اصالت پایان نامه

فرم پروپوزال

 

 

 

دانشجوی گرامی

برای ثبت ضمایم در سامانه پژوهشیار حتما مدارک زیرپیوست گردد. در غیر این صورت مشکلات متعاقب آن بر عهده دانشجو می باشد.

فرم الف

فرم ایران داک

فرم سیکا

کارنامه کل

فرم تعهد نامه

پروپوزال

 

 

 

 

 

مراحل ثبت و دفاع از موضوع ، پروپوزال و رساله دانشجویان  ارشد روانشناسی بالینی

 

1- مطالعه و تعیین موضوع مورد نظر برای رساله توسط دانشجو

2- مطالعه و گفتگو به منظور شناسایی استاد مناسب برای راهنمایی و مشاوره موضوع رساله:

 (اولویت راهنمایی و مشاوره با استادان واحد زنجان می باشد و درصورتیکه تخصص مورد نیاز برای رساله در واحد زنجان نباشد ، دانشجو می تواند با هماهنگی دانشکده یک یا حداکثر دو نفر از استادان خود را از اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه ها انتخاب نماید )  

3- تعیین نوبت دفاع از موضوع رساله در شورا توسط دانشجو:

مراجعه حضوری به مدیر پژوهش دانشکده و سپس  مدیرگروه.

دانشجو می بایست فرم تعیین موضوع  را تکمیل وجهت طرح در شورای گروه ارائه نماید.

4- ارایه پیشنهاد موضوع و اسامی استادان راهنما و مشاور به مدیر گروه و طرح و تصویب در شورای آموزشی دانشکده

5- ابلاغ موضوع و استادان تأیید شده از مدیر گروه به دانشجو

پس از برگزاری جلسه گروه و اعلام نتایج توسط  مدیر گروه تحصیلات تکمیلی، در صورتی که عنوان پایان نامه و اساتید راهنما و مشاور مشخص و اعلام گردید، دانشجو می تواند پس از دو هفته از تاریخ شورای گروه جهت تعیین وقت دفاع از پروپوزال اقدام نماید.

5- نگارش پروپوزال توسط دانشجو

انتخاب اساتید راهنما و مشاور می بایست مطابق با صورتجلسه گروه و تأیید مدیر گروه باشد و اساتیدی انتخاب گردند که قبلأ توسط مدیر گروه تأیید و به دانشجو اعلام شده اند. و دانشجو به همراه استادان راهنما و مشاور اقدام به تنظیم پروپوزال فرمایند.

6- تعیین نوبت دفاع از پروپوزال در شورا توسط دانشجو

مراجعه حضوری به مدیر گروه و مدیر پژوهش دانشکده 

دانشجو می بایست یک نسخه پروپوزال چاپی و یک نسخه الکترونیکی (فایل وورد و پاورپوینت روی سی دی) خود را تکمیل و  به مدیر پژوهش  جهت طرح در شورای گروه ارائه  کرده و نوبت دفاع خویش را ثبت قطعی کند.

7- دفاع از پروپوزال توسط دانشجو

طبق زمان تعیین شده ، دانشجوی کارشناسی ارشد  در جلسه دفاع از پروپوزال حضور یافته  و پروپوزال خویش را در مدت زمان 10 دقیقه بصورت فایل پاوورپوینت ارایه نموده و به مدت 10 دقیقه نیز به سؤالات اعضای شورا پاسخ می دهند.

8- ثبت اطلاعات رساله در سامانه پژوهشیار توسط دانشجو و استادان راهنما و مشاور پس از تصویب شورا

پس از برگزاری جلسه گروه و اعلام نتایج توسط  مدیر گروه ، در صورتی که اصلاحات مورد نظر شورا اعمال شده باشد ، دانشجو می تواند نسبت به ثبت  پروپوزال  در سامانه پژوهشیار اقدام نماید.

8-  اجرا و پیگیری مراحل در سامانه پژوهشیار توسط دانشجو و استادان راهنما و مشاور

حداکثر یک هفته پس از تأیید شورا دانشجو باید وارد سامانه پژوهشیار شده و نسبت به انجام مراحل ثبت در سامانه اقدام نماید. توجه فرمایید تأخیر بیش از 10 روز دانشجو یا استادان راهنما و مشاور در اجرای مراحل در سامانه پژوهشیار منجر به مشکلات متعدد برای دانشجو و استاد و دانشگاه خواهد شد. (جهت اطلاعات بیشتر در خصوص سامانه پژوهشیار به راهنمای منتشر شده در سامانه پژوهشیار مراجعه فرمایید.)  

9- اتمام رساله  و دفاع نهایی از رساله  با حضور استادان راهنما و مشاور و داور:

  دانشجو موظف است بعد از تایید استاد راهنمای خود برای دفاع از رساله، ضمن مراجعه حضوری به  مدیر پژوهش دانشکده و سپس مدیرگروه نسبت به تعیین وقت دفاع و هماهنگی زمان با استادان راهنما و مشاور و داور اقدام کند.