.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

رئیس پژوهش دانشکده فنی و مهندسی

رئیس پژوهش دانشکده فنی و مهندسی

تاریخ: 1392/09/20 - 03:26


رئیس پژوهش دانشکده فنی مهندسی و علوم

 

 

مسئول پژوهش دانشکده و امور پایان نامه ها:

 

آقای مرتضی اسکندری

 

 

كارشناس ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش تحول داراي 

آدرس ایمیل:

شماره تلفن داخلی: 33114254 - 024

شماره موبایل : 09194435529

آدرس اتاق : طبقه دوم ساختمان استاد روزبه