.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

اطلاعیه های ثبت نام دانشجویان ورودی مهر ماه 99

اطلاعیه های ثبت نام دانشجویان ورودی مهر ماه 99

تاریخ: 1399/07/25 - 05:40


فرایند ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

 

                                  فرایند ثبت نام دانشجویان ورودی جدید (مهر ماه 99)                                   

راهنمای کلی ثبت نام

مشاهده تصویر فوق در ابعاد بزرگتر


 

راهنمای پذیرفته شدگان نهایی مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی

 در نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399  (مهر ماه 99)

 

کاردانی ناپیوسته و‌کارشناسی پیوسته.pdf 

مشاهده تصویر فوق در ابعاد بزرگتر

 


 

راهنمای پذیرفته شدگان نهایی مقطع  کارشناسی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی

 در نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399  (مهر ماه 99)

 

کارشناسی ناپیوسته 

مشاهده تصویر فوق در ابعاد بزرگتر

 

 


 

راهنمای پذیرفته شدگان نهایی مقطع کاردانی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی

 در نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399  (مهر ماه 99)

 

کاردانی پیوسته 

مشاهده تصویر فوق در ابعاد بزرگتر


 

راهنمای ویدئویی استفاده از سامانه آموزشیار

 

http://edu.iau.ac.ir

[ بازگشت به صفحه اصلی دانشکده فنی مهندسی و علوم