.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

دبیر پژوهش

.

تاریخ: 1399/11/01 - 15:42


 

 

دکتر راضیه مقدم

cv

 

 

 

 

 رسالت (Mission)

واحد پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در تلاش است تابا استفاده ازتوان اعضای هیات علمی متعهد، متخصص و حرفه ای ، حمایت از پژوهشگران واحد و با تربیت دانشجویان متعهد و با صلاحیت در جهت توسعه فعالیت های پژوهشی و علمی به ویژه پژوهش های کاربردی مورد نیاز جامعه با برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزشیابی گامی موثر بردارد.

 

چشم انداز (Vision)

واحد پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان بر آن است طی پنج سال آینده با بهره گیری از حمایت اعضای هیات علمی،کارکنان و دانشجویان و بهره گیری از فن آوری، پژوهش و توسعه همکاری بین بخشی و فضای سرشار از خلاقیت و نوآوری جزو دانشکده های مطرح هم تراز خود درسطح کشور در باشد.

ارزش ها(Values)

 پایبندی به اصول اخلاقی وموازین شرعی

رعایت اخلاق  پژوهش و صداقت  در امور پژوهشی

امانت داری از اطلاعات و حفظ حریم و تکریم نمونه های انسانی افراد

انجام پژوهش های کاربردی در راستای  ارتقای سلامت جامعه

      ارزش نهادن به کار گروهی

نوآوری وخلاقیت در پژوهش

بروز بودن و یادگیری مداوم

پاسخگویی  و شفافیت

 

اهداف Goals))

اجرای مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

توانمندسازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات و فناوری در سطح دانشکده

نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای پژوهشی مرتبط در دانشکده  و مراکز تحقیقات دانشجویی

گسترش و توسعه ارتباطات و همکاری های تحقیقاتی با سایر دانشکده ها و دانشگاه ها

هدفمند نمودن پژوهش های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش

سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه برای بهبود کیفیت پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

 هدایت، برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

ارتقاء توانمندی های اعضاء هیئت علمی در زمینه های پژوهشی و بالینی به منظور بهبود کارآیی و اثر بخشی اعضاء هیئت علمی.

حمایت از کمیته تحقیقات دانشجویی به منظور تربیت پژوهشگران دانشجویی و فرهنگ سازی ارتقا پژوهش محور

برگزاری کارگاه ها، سمینارها و همایش ها به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

تعیین اولویت های پژوهشی

پایش و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی در دانشکده