.::. دبیرخانه هیات امناء استان .::.

معرفی اعضای دبیرخانه

معرفی اعضای دبیرخانه هیات امنای استان

تاریخ: 1399/06/03 - 02:07


 

 

اعضای دبیرخانه هیات امنای استان

                                                                                                                                        

 

1-     دکتر حسن عیوض زاده ،رئیس دبیرخانه هیات امنای استان   

                                                 

2-     خانم لیلا دویران، کارشناس امور آموزش و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

3-     آقای آیت احمدی ،کارشناس امور اداری و مالی ، برنامه ریزی و عمرانی                                                            

                                                                                                                             

                                                                                                                             

4-     آقای ولی اله معظم ،مسئول امور دفتری دبیرخانه