.::. دبیرخانه هیات امناء استان .::.

معرفی اعضای کمسیون دائمی

معرفی اعضای کمسیون دائمی

تاریخ: 1399/06/02 - 03:03


 

اعضای کمسیون دائمی استان

                                                                                

 

1-     دکتر علیرضا فیروزفر، مسئول کمسیون  

                                                                                                     

                                                                  

2-     دکتر حسن عیوض زاده ،عضو کمسیون  

                                                                             

                                                                                                

3-     دکتر احمد نقیلو ، عضو کمسیون  

 

                                                                                                                        

4-     دکتر علی رمضانی ، عضو کمسیون  

                                                        

                                                                                                                         

 

                                                                                                                                       

5-     دکتر محسن افشارچی ،عضو کمسیون

                                                                                                 

6-      دکتر محمد رضا مهراسبی ،عضو کمسیون

 

 

7-     دکتر اصغر پرتوی،عضو کمسیون

                                                                                                    

 

8-     حجت الاسلام والمسلمین محمود جعفری ، عضو کمسیون