.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

تماس با ما

.

تاریخ: 1399/11/01 - 15:50


 

آدرس: زنجان - بلوار دانشجو - جاده اراضی پائین کوه -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان -مجتمع سهرودی - طبقه سوم

تلفن: 0243465007

کدپستی: 58145-45156