.::. دبیرخانه هیات امناء استان .::.

معرفی اعضای هیات امنا

معرفی اعضای هیات امنای استان زنجان

تاریخ: 1399/05/28 - 04:07اعضای هیات امنای استان

1-     دکتر محمد مهدی  طهرانچی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در هیات امنای استان زنجان

                                                               

                                                                           

2-     دکتر علیرضا فیروزفر، رئیس دانشگاه ازاد اسلامی استان زنجان

                                                                               

                                                                                                                                

 

3-     حضرت آیت الله علی خاتمی ، امام جمعه مرکز استان

                                                                                                                                       

 

4-     دکتر فتح اله حقیقی ، استاندار زنجان

                                                                           

                                                   

 

 5-     دکتر سید محسن نجفیان ، نماینده وزیر علوم ،تحقیقات و فن آوری در هیات امنای استان زنجان

                                                                                                                                                                                         

 

6-      دکتر پرویزقزلباش ،نماینده وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در هیات امنای استان زنجان

                                                          

                                                                                                                                                            

 

7-     حجت الاسلام والمسلمین مجید نقیلو ،نماینده رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

                                                                         

8-     دکتر سعید بیگدلی ،نماینده معرفی شده دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی در هیات امنای استان زنجان

                                                                                                                                                          

9-     دکتر مصطفی طاهری ،عضو منتخب رئیس دانشگاه در هیات امنای استان زنجان

                                                                            

                                                                     

10- دکتر محسن افشارچی ،عضو منتخب رئیس دانشگاه

                                                                                    

 

11- دکتر بهروز ابطحی عضو منتخب رئیس دانشگاه

 

 

12- حضرت آیت اله ابوالقاسم دولابی ،عضو منتخب رئیس دانشگاه

                                                                             

 

13- حجت الاسلام والمسلمین مصطفی مرسلی  ، عضو منتخب رئیس دانشگاه

 

                                                                                      

 

14- حجت الاسلام والمسلمین سید ابومحمد مرتضوی،عضو منتخب رئیس دانشگاه

                                                                                

15- حجت الاسلام والمسلمین محمود جعفری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج

                                                      

 

 16- دکتر کیان پهلوان افشار ،رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر