.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

اطلاعات تماس با واحد های مختلف دانشکده فنی مهندسی و علوم

اطلاعات تماس با واحد های مختلف دانشکده فنی مهندسی و علوم دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

تاریخ: 1399/05/27 - 02:25


   اطلاعات تماس با حوزه ریاست دانشکده فنی مهندسی و علوم    

رئيس دانشكده:  مهندس میر موسی انیران                                                                                     

تلفن دانشگاه :      5 - 33421001 - 024

تلفكس دانشکده فنی مهندسی :   33460463-024                                                                                                               

صفحه شخصی مهندس میرموسی انیران در وبسایت دانشگاه :        http://www.iauz.ac.ir/faculties/9046

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معاون دانشکده : دکتر فرهاد قره باغی

پست الكترونيكي : fg_1075@yahoo.com

تلفن :    02433460463

تلفكس  :  02433460463

صفحه شخصی دکتر فرهاد قره باغی در وبسایت دانشگاه آزاد اسلامی زنجان  http://iauz.ac.ir/faculties/9150

  


   اطلاعات تماس با واحد های مختلف دانشکده فنی مهندسی و علوم    


   اطلاعات تماس با مسئولین رشته های مختلف دانشکده فنی مهندسی و علوم    

 

ردیف نام مسئول رشته رشته های کارشناسی پیوسته رشته های کارشاسی ناپیوسته رشته های کاردانی
پیوسته
رشته های کاردانی ناپیوسته رشته های کارشناسی ارشد رشته های دکتری شماره تماس
1 ارسلان عمرانی زیست سلولی و مولکولی ___ ___ ___ میکروبیولوژی - میکروب های بیماری زا ___ 024-33114257
زیست فناوری زیست فناوری - میکروبی
میکروبیولوژی
زیست شناسی گیاهی
2 اسداله جهانگیری ___ ___ ___ ___ مهندسی برق - سیستم های قدرت ___ 024-33114258
مهندسی برق - سیستم های الکترونیک دیجیتال
مهندسی برق - برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی
مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مهندسی برق - کنترل
مهندسی مکاترونیک
مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های ارتباطی و کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری
مهندسی معماری
معماری و انرژی
مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
مدیریت پروژه و ساخت
برنامه ریزی شهری
طراحی شهری
3 سهیلا سلیمانی ___ ___ ___ ___ مهندسی عمران - سازه میکروبیولوژی 024-33114264
مهندسی عمران - مدیریت منابع آب شیمی آلی
مهندسی عمران - راه و ترابری فیزیولوژی جانوری
مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی معماری
مهندسی عمران - ژئوتکنیک مهندسی عمران - سازه
مهندسی عمران - ژئوتکنیک
مهندسی برق - قدرت
4 سید باقر جعفری ریاضیات و کاربرد ها معماری ___ معماری سنتی ___ ___ 024-33114256
مهندسی معماری ارتباط تصویری معماری
طراحی پارچه آمار
بازیگری کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی گرافیک
نقاشی کاردانی گرافیک
ارتباط تصویری کاردانی فنی عمران شبکه و تصفیه خانه آب
کاردانی فنی تاسیسات تهویه و تبرید
5 علی محمدی مهندسی پزشکی مهندسی تکنولوژی برق - قدرت الکتروتکنیک کاردانی فنی برق ___ ___ 024-33114258
مهندسی هسته ای
مهندسی برق
6 علیرضا مسلمی علوم کامپیوتر مهندسی فناوری کنترل - ابزار دقیق نرم افزار کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر ___ ___ 024-33114256
علوم و مهندسی صنایع غذایی مهندسی نرم افزار کامپیوتر مکانیک خودرو کاردانی فنی شهرسازی
مهندسی صنایع مهندسی شهرسازی صنایع فلزی کاردانی فنی مکانیک
مهندسی پلیمر مهندسی فناوری مکانیک خودرو صنایع شیمیایی
مهندسی مکانیک مهندسی فناوری متالورژی - ذوب فلزات
مهندسی شهرسازی
مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی کامپیوتر
طراحی صنعتی
7 مصطفی نقدی مهندسی نقشه برداری مهندسی اجرایی عمران نقشه برداری کاردانی فنی کارهای عمومی ساختمان ___ ___ 024-33114257
مهندسی عمران عمران کاردانی نقشه برداری
8 نازیلا دشتی فیزیک ___ ___ ___ ژنتیک ___ 024-33114264
شیمی کاربردی شیمی - شیمی تجزیه
زیست شناسی جانوری شیمی - شیمی فیزیک
مهندسی اپتیک و لیزر شیمی - شیمی آلی
شیمی - شیمی دارویی
نانوشیمی
فیزیک - فیزیک پلاسما
زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی
 

 

 

{ بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }