.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

بخشنامه های مهم

.

تاریخ: 1399/11/01 - 15:51


 

 

دانشجویان جهت ثبت نام می توانند از طریق لینک ثبت نام در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس زیر اقدام نمایند:

Http://vums.ac.ir