.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

دفتر توسعه آموزش علوم پزشکیEDO

EDO

تاریخ: 1399/11/01 - 10:28


دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان از آبان ماه ۱۳۹۴ با عنایت به ابلاغ ساختارهای جدید در واحد های مجری رشته های علوم پزشکی راه اندازی شد.

فعالیت های این مرکز از زمان تاسیس تا کنون با مدیریت سرکار خانم دکتراعظم روشندل در حال انجام می باشد.  

هم ­راستا بـا رسالت و اهـداف سازمان و تشکیل ایـن مـراکـز در دانشگاه های علـوم پزشکی، فعالیت های ایـن مـرکـز در قالب کميته های

"المپیاد و استعداد های درخشان"

"توانمندسازي اساتید"

"پژوهش در آموزش و جشنواره های آموزشی"

"طرح درس و برنامه ريزي درسی"

"ارزيابی و ارزشيابی"

"کميته دانشجويی توسعه آموزش"

و

با تعريف شرح وظايف هر کميته در حال انجام می باشد.

 

 اعضای مرکز:

 

ایمیل

نام و نام خانوادگی مسئول کمیته

عناوین کمیته

ردیف

ROSHANDEL_25@YAHOO.COM

دکتر اعظم روشندل

کمیته اعتباربخشی

1

-

دکتر معصومه شاکری نژاد

کمیته مشورتی و شورای آموزش دانشجویی

2

vidasadeghzadeh@gmail.com

دکتر ویدا صادق زاده

کمیته برنامه ریزی درسی و طرح درس ها

3

-

دکتر سیده سوسن رئوفی کلاچایه

 

کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی

4

-

طیبه صمدپور املشی

کمیته المپیاد 5

moradkhanimaryam@Gmail.com

مریم مرادخانی

کمیته توانمندسازی اساتید

6

-

سیما قاسمی

جشنواره های آموزشی و کمیته پژوهش در آموزش

7

e.dehganpoor88@gmail.com

الهام دهقان پور محمدیان

کمیته ارزیابی و ارزشیابی

8

 

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفاً  به صورت زیر اقدام نمایید

سایت معاونت علوم پزشکی.......منوی دانشکده پرستاری و مامایی................دفتر EDO