.::. معرفی مركز رشد واحد زنجان .::.

اولین مسابقه ایده خونه کسب و کارهای خانگی دارای نوآوری و فناوری

فرم ثبت نام اولین مسابقه ایده خونه کسب و کارهای خانگی دارای نوآوری و فناوری

تاریخ: 1399/02/28 - 04:59


اولین مسابقه آنلاین  ایده خونه

اولین مسابقه کسب و کارهای خانگی دارای نوآوری و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در راستای عمل به رسالت علمی، فرهنگی و اجتماعی خویش و گام برداشتن در مسیر جهش تولید و حمایت از کسب و کارهای خانگی  اقدام به فراخوان اولین مسابقه کسب وکارهای خانگی(ایده خونه) دارای نوآوری و فناوری نموده است.تا بتواند با هدایت، حمایت و آموزش افراد دارای ایده و محصول (کمیته محصول) با استفاده از فرایند آموزش مفاهیم استارت آپی، بوم مدل کسب و کار، تیم سازی و در نهایت شناسایی، پذیرش، ارزیابی، شتابدهی و سرمایه گذاری بر روی ظرفیت های استارت آپی در این حوزه، نقش آفرین باشد. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان و شرکت های فناور که دارای طرح های قابل اجرا در خانه می باشند تقاضا می گردد ضمن مراجعه به وب سایت  iauz.ac.ir/sites/roshdفرم ثبت نام را تکمیل نموده و پس از تهیه یک فیلم 3 دقیقه ای از فعالیت مورد نظر، کلیه مستندات را به آدرس پست الکترونیکی roshdcenterz@gmail.comارسال می نمایند.  پس از اتمام مهلت ارسال، طرح های دریافتی مورد داوری قرار گرفته و منتخبین آنها به دوره بعدی راه می یابند. طرح های منتخب دوره دوم پس از ارسال اطلاعات تکمیلی مورد ارزیابی نهایی قرار می گیرند و طرح های برگزیده ضمن تقدیر مورد حمایت مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان  قرار خواهند گرفت.

ضمن اینکه ایده دهندگان توجه داشته باشند که فیلم باید شامل کلیات مراحل شکل گیری و اجرای ایده باشد و جزئیات نیاز به توضیح نیست، پس از ارسال طرح در صورت نیاز جزئیات جهت بررسی توسط داوران دریافت خواهد شد.

برای دانلود فرم ثبت ایده روی اینجا کلیک کنید.