.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

آدرس و موقعیت دانشگاه آزاد اسلامی زنجان بر روی نقشه

زنجان، ابتدای جاده پایین کوه، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان- سایت امام (ره)

تاریخ: 1398/06/19 - 05:54


زنجان، جاده پایین کوه، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان- سایت امام (ره)

 

 

 

 

 

تلفن های تماس دانشگاه