.::. مرکز تحقیقات متالورژی .::.

معرفی اعضای هیات علمی مرکز

مرکز تحقیقات متالورژی دارای چهار عضو هیات علمی با تخصص در شاخه های مختلف مهندسی مواد می باشد.

تاریخ: 1398/05/01 - 16:06


اعضای هیات علمی مرکز به شرح زیر می باشد که با کلیک بر روی نام آنها می توانید وارد صفحه شخصی ایشان شده و سوابق تحصیلی و زمینه های تخصصی و پژوهشی را مشاهده نمایید.

1- دکتر مهدی سلیمی

2- دکتر شیما نکیسا

3- دکتر ملیحه زارعی

4- دکتر ناصر یوسفی