.::. مرکز تحقیقات متالورژی .::.

معرفی آزمایشگاه های موجود

معرفی آزمایشگاه های موجود

تاریخ: 1398/05/01 - 10:16


آزمایشگاه آنالیز مواد
آزمایشگاه متالوگرافی و میکروسکوپ نوری
آزمایشگاه عملیات حرارتی و پیرومتالورژی
آزمایشگاه هیدرومتالورژی و شیمی تر
آزمایشگاه ذوب و ریخته گری و مدل سازی و پایلوت