.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

رؤیایت را آزاد انتخاب کن!

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، برای رشته های فنی و مهندسی در نیمسال تحصیلی جدید بدون کنکور دانشجو می پذیرد

تاریخ: 1400/05/25 - 14:23


دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، برای رشته های فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی در نیمسال تحصیلی جدید بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

ثبت نام سریع و آنلاین بدون کنکور هم اکنون در وبسایت زیر :

 

www.azmoon.iau.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

رؤیایت را آزاد انتخاب کن!

 

www.azmoon.iau.ac.ir

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]