.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

ضرورت انجام مصاحبه های علمی و عمومی اساتید حق التدریس

ضرورت انجام مصاحبه های علمی و عمومی اساتید حق التدریس

تاریخ: 1396/07/26 - 14:31


قابل توجه کلیه مدرسین حق التدریس واحد ها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان

مطابق با آخرین بخشنامه های ارسالی و پیرو هماهنگی های بعمل آمده کلیه اساتید حق التدریس باید مجوز مصاحبه علمی و عمومی را از گزینش و هیأت اجرایی جذب استان داشته باشند.خواهشمند است اساتیدی که تا کنون در این زمینه اقدام ننموده اند حداکثر تا پایان وقت اداری96/8/15 به حوزه معاونت آموزشی واحد یا دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.

با تشکر- دبیر خانه هیأت اجرایی جذب استان زنجان