.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

گزارش اولین منشور اخلاقی اساتید

گزارش اولین منشور اخلاقی اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان

تاریخ: 1396/07/26 - 14:41


گزارش برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی استانی با عنوان " تبیین منشور اخلاقی استادان" ویژه مدرسین حق التدریس واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان برگزار شد.

اولین کارگاه آموزشی استانی با عنوان  " تبیین منشور اخلاقی استادان" روز یکشنبه مورخ 23/8/95 با شرکت ریاست محترم هیات جذب استان زنجان جناب آقای دکتر رجایی، دبیر محترم هیات اجرایی استان  جناب آقای دکتر رهنما، جناب آقای دکترعقدایی عضو محترم هیأت علمی واحد زنجان ، جناب آقای مهندس اصلاحی مدیر کل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان و سرکار خانم رئوفی رییس دبیر خانه جذب استان و با حضور مدرسین حق التدریس واحدها در سالن کنفرانس دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان برگزار گردید .

این کارگاه یک روزه درسه بخش:

1- ارائه گزارش توسط ریاست و دبیر محترم در خصوص اهم فعالیتهای اموزشی استان 2- تبیین منشور اخلاقی استادان 3-  پرسش و پاسخ، برگزار و سخنرانان این کارگاه جناب آقای دکتر عقدایی و جناب آقای اصلاحی  به ایراد سخنرانی پرداختند. شایان ذکر است گواهی شرکت در کارگاه مذکور توسط دبیر خانه هیات اجرایی استان نیز صادر و تحویل شرکت کنندگان در کارگاه گردید.   

لازم به ذکر است کارگاه منشور اخلاقی استادان برای اشنایی مدرسین محترم واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی استان زنجان به منظور ارتقاء کیفیت اموزشی و بهره وری مناسب اساتید و دانشجویان از کلاس های درسی به همت دبیرخانه هیات اجرایی جذب استان برنامه ریزی و اجرا شده است وطی ماه های اینده جلسات بعدی این کارگاه نیز ادامه خواهد داشت .

 

در این جلسه دکتر یداله رجائی ریاست محترم دانشگاه ضمن خوش آمد گویی به اساتید مدعو مختصری پیرامون وضعیت فعلی دانشگاه گزارشی ارائه داده و تصریح کردند بنای ما در دانشگاه آزاد اسلامی افزایش سطح کیفی دانشگاه می باشد و برگزاری این جلسات در راستای همین هدف می باشد.

در این جلسه دکتر یدا.. رجائی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان  ،مختصری به معرفی اجمالی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان و ظرفیت و توانایی ها و تبیین رسالت ها و اهداف آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی  بیان نمودند.ایشان همچنین از جایگاه استاد تقدیر کرده و پیشرفت کشور را ثمره خدمات بی بدیل سیستم های آموزشی  و پرسنل خدوم دانشگاهها  دانستند.

همچنین دکتر رجائی در رابطه با رشته های دانشگاه آزاد اسلامی رنجان گفتند: دانشگاه آزاد اسلامی رنجان با تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی هم اکنون 26 رشته در مقطع دکتری تخصصی و 84 رشته در مقطع کارشناسی ارشد  و بیش از 100 رشته در مقطع کارشناسی دارد و همواره اخلاق محور و کوشا می باشد و نوع فکر، اندیشه آن به گونه ای تعریف شده است که اساتید و دانشجویان آن، بسیار متدین ، اخلاق مدار و کار آفرین هستند.دکتر رجائی همچنین تصریح کرد: اساتید ودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با حرکت در مسیر پیشرفت کشور  و استانداردهای وزارت علوم، پویا و کارآفرین هستند.

سپس دکتر رهنما در رابطه با این جلسه اهم اهداف خودرا بیان کرده و اضحار امید واری کردند این جلسات به صورت پیوسته برگزار خواهد شد. ایشان تصریح کردند ما در دانشگاه آزاد اسلامی  ملزم به رعایت مقررات و بخشنامه های صادره سازمان و   رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور و  تکریم ارباب رجوع و دانشجویان و انجام امور آنها در کوتاه ترین زمان ممکن هستیم

سپس جناب آقای اصلاحی مدیر محترم حراست دانشگاه پیرامون مباحث اخلاقی و شئونات دانشجویی مسائل مختلفی را مطرح نموده و رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی و مسئولیت پذیری را ریشه پیشبرد اهداف عالیه دانشگاه برشمردند.

سخنران اصلی جلسه جناب آقای دکتر عقدائی نیز به مباحث اصلی منشور اخلاقی اشاره کرده توجه به انتقادات و پیشنهادات و تقویت روحیه انتقاد پذیری و کمک به سایر همکاران به موازات رعایت حریم کاری متقابل را از ویژگی های یک استاد خوب برشمردند.