.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

منشوراخلاقی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

منشور اخلاقی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ: 1396/07/26 - 13:47


 

 

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان زنجان

منشور اخلاقی استادان

ما استادان دانشگاه آزاد اسلامی در هر زمان خود را متعهد به ارزش های متعالی اخلاق اسلامی دانسته و منشور اخلاقی اساتید را به شرح ذیل پای بند خواهیم بود:                                 

*دانسته های خود را با مطالعه مستمر به روز نگه داشته و ضمن حرکت در مرزهای دانش، در نشر یافته های علمی به طرق مختلف نظیر انتشار کتب، مقالات و سخنرانی های علمی کوشش نماییم.

* در تدریس، ضمن استفاده از بهترین منابع علمی، نظیر کتب و مقالات و معرفی آنها به دانشجویان، سرفصل های تعیین شده درس ها را به طور کامل رعایت نموده و برای انتقال بهتر مسائل علمی از روش های نوین تدریس نیز استفاده نماییم.

*به شرکت فعال دانشجویان در کلاس اهمیت داده و آنها را در این راستا تشویق کنیم. همچنین تلاش نماییم تا از همه توان بالقوه و بالفعل دانشجویان با توسعه حس کنجکاوی و علاقه مندی به مطالعه و پژوهش در آنان جهت ارتقاء محیط علمی استفاده نماییم.

*با اعتقاد راسخ به اینکه بالا رفتن توانایی افراد و جامعه، آنها را پویا نموده و از آسیب ها حفظ می کند. ضمن بالا بردن توانایی های خود، نهایت تلاش را در جهت بالا بردن توانایی دانشجویان، افراد و محیط به کار بگیریم.

* ضمن حضور مستمر در دانشگاه ، روحیه کار جمعی را در دانشگاه ایجاد و توسعه داده به طوری که همه با هم با انگیزه بالا بیاموزند، با یکدیگر کشف کنند، به کمک هم کار کنند و در انجام بهترین کارهای علمی یکدیگر را تشویق نمایند و با نوآوری، مرزهای دانش و فناوری را گسترش دهند و دانشگاه را در بالاترین سطوح علمی در جهان معرفی و مطرح نمایند و بر شهرت آن بیفزایند و دقت کنند تا به آن آسیبی وارد نشود.

*تجارب و دستاوردهای آموزشی و پژوهشی و اطلاعات خود را به طور شفاف در اختیار یکدیگر، دانشجویان وجامعه قرارداده و به رشد آموزشی و پژوهشی محیط خود و جامعه کمک نماییم.

*ضمن آنکه خود را متعهد به ارزش های متعالی اخلاق اسلامی می دانیم، در محیط تلاش خواهیم نمود تا موازین اخلاقی و حقوق دیگران را رعایت کنیم تا زندگی دیگران و محیط دچار آسیب نگردد.

*ضمن تلاش برای بالا بردن اعتماد به نفس همکاران و دانشجویان جهت رشد و شکوفا شدن استعداد ها، سعی خواهیم نمود تا خود کارآفرین باشیم و روحیه کارافرینی را در همکاران و دانشجویان در حد بالایی تقویت نموده و یکدیگر را در این راستا یاری دهیم.

*ضمن استقبال از انتقادات و پیشنهادهای سازنده ، به نظرات دانشجویان نظیر ارزیابی آنها که در پایان هر ترم انجام می شود، اهمیت داده و آنها را در تدریس خود لحاظ کنیم.

*در انجام کارهای علمی و اجرایی، ضمن حفظ حرمت پیشکسوتان ، حریم علمی و اجرایی همکاران را رعایت نموده و به حقوق آنها احترام گذاشته و با همکاری مشترک با آنها محیط علمی و اجرایی پویا و سازنده ای را بسازیم.

*در تدوین گزارش های پژوهشی نظیر مقاله، پایان نامه ها وگزارش های علمی، امانت را رعایت کرده واز حامیان مالی و معنوی پژوهش مذکور به شایسته ترین نحو تشکر و قدردانی نماییم.

*در جهت ایجاد توسعه پایدار برای محیط نهایت تلاش را انجام می دهیم و از هر نوع تحقیقی که منجر به بهم خوردن محیط زیست و طبیعتاً توسعه پایدار گردد و سلامتی مردم را به خطر اندازد جلوگیری نماییم.

**در نهایت ضمن پایبندی به این منشور اخلاقی تلاش خواهیم کرد تا با نظرات سازنده خود، آن را به طور پیوسته ارتقاء دهیم. همچنین سعی می کنیم تا کلیه سیاست گذاری ها و تصمیمات در جلسات مختلف، در چارچوب این منشور اخلاقی باشد.