.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

فراخوان علوم پزشکی 952

آگهی فراخوان عمومي جذب هيأت علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان زنجان مربوط به رشته های علوم پزشکی

تاریخ: 1395/11/23 - 19:58


  آگهی فراخوان عمومي جذب هيأت علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان زنجان مربوط به رشته های علوم پزشکی

 

دبيرخانه هيأت اجرايي جذب هيأت علمي استان زنجان به منظور تكميل كادر هيأت علمي  رشته های علوم پزشکی  مورد نیاز خود در دانشگاه هاي آزاد اسلامي مستقر در استان زنجان از طریق سایت جذب به آدرس اینترنتی   jazb.med.iau.ir اقدام به ثبت نام می نماید.

زمان ثبت نام از تاریخ 95/11/2 لغایت 95/12/25

دبيرخانه هيأت اجرايي جذب هيأت علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان زنجان