.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

کارگاه اموزشی استادان

کارگاه اموزشی منشور اخلاقی استادان

تاریخ: 1395/09/18 - 09:05


اطلاعیه

 

بنا به اعلام سرکار خانم رئوفی رئیس محترم دبیر خانه هیأت اجرایی جذب استان زنجان دومین کارگاه منشور اخلاقی استادان ویژه مدرسین حق التدریس دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان در مورخ 21/9/95 ساعت 14 در سالن شهید مطهری دانشکده علوم انسانی (سایت امام (ره ) برگزار می گردد.