.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برای ادامه تحصیل در اروپا

بر اساس ارزیابی وزارت علوم آلمان، مدارک دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برای ادامه تحصیل در آلمان از نظر اعتبار هم ردیف مدارک دانشگاههای دولتی و برابر با رتبه H+ (بالاترین رتبه) ارزیابی میشود. بر این اساس علاقمندان نیازی به ارزیابی دانشگاه برای اعتبارسنجی یا اخذ لیسانس دوم برای ادامه تحصیل در آلمان ندارند.

تاریخ: 1395/07/27 - 12:06


 

 

لینک آدرس وبسایت آلمانی اعتبار سنجی مدارک دانشگاهی

 

دانلود ارزیابی رتبه دانشگاه های استان زنجان