.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

معاون آموزشي

معاون آموزشي دانشگاه

تاریخ: 1398/07/21 - 05:08


     

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی رهنما

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زيست شناسي جانوري- فيزيولوزي

مرتبه علمی: دانشيار

شماره تماس02433465004          

آدرس ایمیل:   meh_rahnema@yahoo.com   

     

  مشاهده CV دکتر رهنما