.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

برنامه ترمی دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ورودی مهر 1400

برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی «ادامه ... »

28 مهر 1400
راهنمای ثبت نام پدیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته

مراحل ثبت نام و مدارک مورد نیاز «ادامه ... »

27 مهر 1400
مراحل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مهر 1400

مراحل ثبت نام «ادامه ... »

07 مهر 1400
برنامه کارورزی (اینترنی) دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

برنامه کارورزی اینترنی «ادامه ... »

09 مرداد 1400
بازدید علمی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

بازدید از سرای رشد و فناوری «ادامه ... »

11 اسفند 1399
برنامه درسی و حضور گروه مامایی نیمسال اول 1400

برنامه آموزشی گروه مامایی «ادامه ... »

08 مهر 1400
مبالغ وام دانشجویی

بانک های تحت پوشش «ادامه ... »

30 آبان 1399
همایش ملی و بین المللی NGO و سازمان های خیریه

. «ادامه ... »

30 آبان 1399
راهنمای استفاده از سیستم آموزش آنلاین وادانا

نحوه ورود به کلاس آنلاین وادانا «ادامه ... »

07 مهر 1400
13 همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

. «ادامه ... »

02 آبان 1400
برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان ترم 8 پرستاری

آزمون OSCE صلاحیت بالینی «ادامه ... »

29 مرداد 1399
بخشنامه دو واحد درسی طب مکمل و سنتی

ارایه دو واحد درسی برای دانشجویان «ادامه ... »

07 مهر 1400
کارگاه اصول ارزشیابی الکترونیک دانشجویان

ویژه اعضای هیات علمی حوزه علوم پزشکی «ادامه ... »

24 تير 1399
برگزاری کارگاه مجازی مرکز مشاوره و روانشناسی

مشاوره قبل از ازدواج و درمان وسواس با رویکرد ACT /CBT طرحواره درمانی و سواد مالی «ادامه ... »

27 مرداد 1399
جشنواره سراسری

24 خرداد ماه 99 دانشگاه علوم پزشکی ایران «ادامه ... »

22 خرداد 1399
آیین نامه امتحانات پایان ترم دانشجویان

استفاده از طرح تعاون جهت امتحانات برا دانشجویان غیر بومی «ادامه ... »

07 مهر 1400
کارگاه مقابله با ویروس کرونا

کارگاه آموزشی مقابله با ویروس کرونا و پیشگیری از آن «ادامه ... »

03 اسفند 1398
مقابله با ویروس کرونا

. «ادامه ... »

07 مهر 1400
کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری حاد تنفسی

دانشکده علوم انسانی و هنر سالن کنفرانس شهید شهریاری «ادامه ... »

27 بهمن 1398
1