.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

لینک های سایت
حوزه معاونت علوم پزشکی

معاونت علوم پزشکی استان زنجان یکی از 6 معاونت دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که از سال 1398 شروع به فعالیت نمود. دانشکده پرستاری و مامایی واحد زنجان و دانشکده پرستاری واحد ابهر زیر مجموعه های این حوزه می باشد. محل استقرار این معاونت در طبقه سوم ساختمان سهروردی می باشد. شماره مستقیم :33465007-024