.::. حوزه معاونت علوم پزشکی استان .::.

سخنرانی معاون محترم علوم پزشکی درباره ویروس کرونا و راه های مقابله با آن
لینک های سایت
حوزه معاونت علوم پزشکی استان

شماره مستقیم :33465007-024

اخبار
کارگاه مقابله با ویروس کرونا

کارگاه آموزشی مقابله با ویروس کرونا و پیشگیری از آن

«بیشتر... ... » 03 اسفند 1398
کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری حاد تنفسی

دانشکده علوم انسانی و هنر سالن کنفرانس شهید شهریاری

«بیشتر... ... » 27 بهمن 1398