.::. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی امین .::.

در محیط دانشگاه که یک فضای تخصصی و جایگاه نخبگان هر کشور است، حضور یک تیم متخصص که قادر به حل تعارضات درونی، مشکلات عاطفی، آشفتگی‌های فکری، اختلالات تحصیلی و ...باشد، لازم و حتمی است. مرکز مشاوره و خدمات تخصصی روانشناختی امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان نیز می‌کوشد تا با بهره‌گیری از پرسنل متخصص و اعضای هیأت علمی دانشگاه، در مسیر ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان گام بردارد؛ چرا که معتقد است تأمین سلامت روانی جوانان دانشجو ضمن آنکه به شکلی مستقیم بر بالندگی و سعادت سرمایه‌های با ارزش انسانی تأثیر می‌گذارد، بستر مساعدی نیز برای آموزش و پژوهش موثر فراهم می‌سازد.
اخبار
برگزاری سخنرانی و کارگاه آموزشی توسط مرکز مشاوره به مناسبت هفته خوابگاهها

برگزاری سخنرانی و کارگاه آموزشی توسط مرکز مشاوره به مناسبت هفته خوابگاهها

«بیشتر... ... » 01 خرداد 1398
تازه های روانشناسی

عوارض عدم یادگیری مهارت‌های 10گانه زندگی

«بیشتر... ... » 04 مهر 1398