.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

برنامه کارورزی (اینترنی) دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

برنامه کارورزی اینترنی

تاریخ: 1400/05/09 - 21:39


برنامه کارورزی (اینترنی) دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

 

برنامه کارآموزی ارزیابی بالینی دانشجویان ترم 2کارشناسی ارشد ناپیوسته 

روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

تابستان 1400-99

 

نام و نام خانوادگی

محل برگزاری: بیمارستان شهید دکتربهشتی زنجان

 

شمسی احمدی تبار

مهتا آصفی زنجانی

اعظم اکبری

مائده بازرگانی

زهرا بدخشی خارخار

نسرین نجفی

 

 

 

2/5/1400-3--/5/1400

صبح ( بخش روان مردان)

خانم نظری

 

زهرا بهمنی

نیره جمشیدی

مهسا حیدری

نسترن خلجی

لیدا رحمانی

 

پریا محمدی

 

 

 

2/5/1400---3/5/1400

عصر ( بخش روان زنان )

خانم لطفی

 

 

مریم رحمتی

زهرا رضایی

فاطمه رضایی

مریم سرداری

زهرا سلطانی

شهرزادسلیمانی

 

 

4/5/1400---5/5/1400

صبح ( بخش روان مردان)

خانم نظری

 

 

مهدی بالی بکلو

علی شیرخانلو

علی شیروانی راد

محمد کریمخانی  عمل جراحی

عرفان نظری پور

علیرضا ملکیانصراف

 

 

 

 

 

9/5/1400-10/5/1400

صبح ( بخش روان مردان)

خانم نظری

 

سرور سلیمی

الهه صالحی

فاطمه عرب مارکده

مهسا کارگر هشجین

آزاده کاظمی

اکرم کرمی

کتایون رحمانی

 

 

9/5/1400-10/5/1400

عصر ( بخش روان زنان)

خانم لطفی

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

محل برگزاری: بیمارستان شهیدبهشتی

 

ربابه محمدی

مهسا مطلع

زهرا مطهری

سمیه نظری

مرضیه یزدی

 

 

 

11/5/1400---12/5/1400

صبح ( بخش روان مردان)

خانم نظری

 

مهشید بهدادفر

حدیثه پارسانیا

سحرجوادی

تینا دیبا

زهرا سلطانی

فاطمه علیجانی

 

16/5/1400---17/5/1400

عصر ( بخش روان زنان)

خانم لطفی

 

 

 

کارآموزی: صبح از ساعت 13-8 و عصرها از ساعت 18-13