.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

راهنمای استفاده از سیستم آموزش آنلاین وادانا

نحوه ورود به کلاس آنلاین وادانا

تاریخ: 1400/07/07 - 22:30


راهنمای استفاده از سیستم آموزش آنلاین وادانا

 

 

راهنمای نحوه استفاده از سیستم آموزش آنلاین دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

راهنمای نحوه ورود به کلاس با استفاده از لینک دعوت در گوشی همراه