.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

راهنمای ثبت نام ورودی های جدید

جهت مشاهده راهنمای ثبت نام کلیک کنید.

تاریخ: 1399/08/06 - 04:06


راهنمای ثبت نام ورودی های جدید

 

 

فایل آموزشی نحوه ورود به سامانه آموزشیار و ثبت مدارک

 

 

 

فیلم آموزشی نحوه ورود به سامانه آموزشیار و ثبت مدارک