.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان ترم 8 پرستاری

آزمون OSCE صلاحیت بالینی

تاریخ: 1399/05/29 - 03:54


برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان ترم 8 پرستاری

به اطلاع می رساند آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در روزهای دوشنبه و سه شنبه 27 و 28 مرداد ماه به روش OSCE  با مساعدت معاون محترم علوم پزشکی،  و هماهنگی مدیر محترم گروه، مشارکت اعضای محترم هیات علمی، رییس محترم آموزش و کارشناسان محترم  در دانشکده پرستاری و مامایی واحد زنجان با موفقیت برگزار گردید.

 

 

آپلود عکس

آپلود عکس

 

آپلود عکس

آپلود عکسآپلود عکس