.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

بخشنامه دو واحد درسی طب مکمل و سنتی

ارایه دو واحد درسی برای دانشجویان

تاریخ: 1400/07/07 - 22:30


بخشنامه دو واحد درسی طب مکمل و سنتی

 

بخشنامه دروس طب سنتی و طب مکمل

 

دانشجویان جهت ثبت نام می توانند از طریق لینک ثبت نام در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس زیر اقدام نمایند:

Http://vums.ac.ir