.::. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی امین .::.

ارئه خدمات مشاوره تلفنی (OnCall) به دانشجویان دانشگاه در دوران شیوع ویروس کرونا»

مرکز مشاوره امین دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برای این مدتی که دانشجویان نمی توانند از خدمات مشاوره حضوری استفاده کنند، خدمات مشاوره تلفنی برای آنها در نظر گرفته است تا کمکی به کاهش اضطراب دانشجویان شود.

تاریخ: 1400/02/16 - 00:53


ارئه خدمات مشاوره تلفنی (OnCall) به دانشجویان دانشگاه در دوران شیوع ویروس کرونا»

 

مرکز مشاوره امین دانشگاه برای این مدتی که دانشجویان نمی توانند از خدمات مشاوره حضوری استفاده کنند، خدمات مشاوره تلفنی برای آنها در نظر گرفته است تا کمکی به کاهش اضطراب دانشجویان شود.

برخی ممکن است از لحاظ خانوادگی مشکلاتی داشته باشند که با بازگشت طولانی مدت به خانواده این مشکلات تشدید شود و نیاز به مشاوره داشته باشند.

حتی ممکن است دانشجویان برای شیوه مطالعه و تحصیل به دور از دانشگاه، نیاز به مشاوره تحصیلی داشته باشند که این امر هم از طریق مشاور تحصیلی به صورت آنکال برای آنها رفع می شود. همچنین در این مدت بعضی از دانشجویان ممکن است به لحاظ مالی در مضیقه باشند که با مددکاری اجتماعی به آنها کمک می کنیم و تلاش می کنیم تا در این مدت دانشجویان به حال خود رها نباشند و اینطور نباشند که احساس کنند دانشگاه در قبال آنها مسئولیتی ندارد.