.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

رقابت دانشجویان گروه نقشه برداری در مسابقات ژئولیک در دانشگاه خواجه نصیر

حضور تنها تیم از دانشگاه آزاد در این مسابقات

تاریخ: 1398/02/31 - 21:40


رقابت دانشجویان گروه نقشه برداری در مسابقات ژئولیک در دانشگاه خواجه نصیر

حضور دانشجویان گروه نقشه برداری دانشگاه آزاد زنجان در مسابقات کشوری ژئولیگ 98 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به عنوان تنها تیم شرکت کننده از دانشگاه آزاد در این مسابقات