.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

کسب مقام در مسابقات ملی ژئووال در دانشگاه صنعتی شریف

در دانشگاه صنعتی شریف با حضور دانشگاه آزاد زنجان برگزار شد

تاریخ: 1398/02/16 - 08:15


کسب مقام در مسابقات ملی ژئووال در دانشگاه صنعتی شریف

موفقیت تیم مسابقات ژئووال دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در اولین حضور و کسب مقام پنجم از میان ۶۴ تیم شرکت کننده از دانشگاههای سراسر کشور
اعضاء تیم:
نرگس میناخانی، امیر حسین اصلاحی، سید پویا سیدی، سعید مجتبی زاده
سرپرست و استاد راهنما: دکتر حمید علی الهی