.::. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی امین .::.

برگزاری سخنرانی و کارگاه آموزشی توسط مرکز مشاوره به مناسبت هفته خوابگاهها

برگزاری سخنرانی و کارگاه آموزشی توسط مرکز مشاوره به مناسبت هفته خوابگاهها

تاریخ: 1399/03/01 - 00:58


برگزاری سخنرانی و کارگاه آموزشی توسط مرکز مشاوره به مناسبت هفته خوابگاهها

 

برگزاری سخنرانی و کارگاه آموزشی توسط مرکز مشاوره به مناسبت هفته خوابگاهها

برگزاری سخنرانی با موضوع «سلامت روان و زندگی دانشجویی» با حضور سرکار خانم دکتر کیانی به عنوان سخنران جلسه و سرکار خانم سیده فائزه احمدی قلعه به عنوان مسئول مرکز مشاوره به جهت پاسخ گویی به سوالات و مسائل دانشجویان در محل نمازخانه خوابگاه حضرت معصومه در روز چهارشنبه مورخه  98/02/25 از ساعت 22 - 20  برگزار گردید.