.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

اخذ مجوز و تأسيس شاخه IEEE در دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه آزاد زنجان

دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه آزاد زنجان برای اولين بار در استان زنجان موفق به اخذ مجوز تأسيس شاخه دانشجويي IEEE از بخش ايران IEEE گرديد.

تاریخ: 1393/05/04 - 16:17


اخذ مجوز و تأسيس شاخه IEEE در دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه آزاد زنجان

IEEE بزرگترين انجمن بين المللی و حرفه ای مهندسی در سطح دنيا در رشته های مهندسی برق، کامپيوتر و فناوری اطلاعات و برخی گرايشهای مرتبط می باشد. اين انجمن دارای مراکزی در کشورهای مختلف دنيا از جمله ايران بوده که اين مراکز نيز با بررسی درخواستها و در صورت احراز شرايط طبق قوانين، مجوز تاسيس شاخه دانشجويي IEEEرا در دانشگاهها صادر می نمايند. هدف اصلی از تأسيس اين شاخه ها، انجام فعاليتهای گروهی علمی و ارائه خدمات علمی، فنی و تخصصی به دانشجويان، اساتيد و مهندسين برق و کامپيوتر و فناوری اطلاعات می باشد.

در حال حاضر، 23 دانشگاه سراسری و 9 دانشگاه آزاد دارای شاخه دانشجويي IEEEدر ايران هستند که شاخه IEEEدانشگاه آزاد زنجان به عنوان اولين و تنها شاخه موجود در اين استان قلمداد می شود.