.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

راه اندازی امور کلاسها

امور کلاسهای وب سایت دانشکده راه اندازی شد. با راه اندازی امور کلاسهای وب سایت دانشکده دانشجویان می توانند از برنامه های کلاسی خود آگاه شده و از لیست کلاسهایی که تشکیل نخواهد شد و زمان برگزاری کلاسهای جبرانی آنها مطلع شوند. آدرس این بخش در صفحه اصلی وب سایت دانشگاه با نام امور کلاسها به آدرس : امورکلاسها/http://www.iauz.ac.ir/sites می باشد

تاریخ: 1393/01/30 - 17:20


راه اندازی امور کلاسها