.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

سخنرانی با موضوع کارآفرینی

سخنرانی علمی با موضوع کارآفرینی روز پنجشنبه مورخ 21/9/92 ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات دانشگاه اعتمادیه برگزار خواهد شد.

تاریخ: 1392/09/19 - 11:21


سخنرانی با موضوع کارآفرینی

با عنایت به لزوم دانش افزایی دانشجویان و ارتباط بیشتر دانشگاه با اساتید متخصص و نزدیک بودن هفته پژوهش گروه کامپیوتر دانشکده برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخنرانی با حضور دکتر علی اصغر جهانگیری با موضوع کارآفرینی روز پنجشنبه مورخ 92/9/21 ساعت 10 صبح برگزار خواهد نمود از همه علاقمندان دعوت می شود در این سخنرانی شرکت نمایند